Termeni și condiții de utilizare

1. Termeni

Accesând această platformă, sunteți de acord cu Termenii de utilizare, cu toate legile și reglementările aplicabile și cu respectarea oricărei legi locale. Dacă nu sunteți de acord cu vreunul dintre acești termeni, vă este interzisă utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele din cadrul acestei platforme sunt protejate de legea drepturilor de autor și a mărcilor comerciale.

Pentru orice întrebări privind academia.decenu.eu te rugăm să suni la numarul 0730020282 sau scrie-ne la [email protected]

2. Utilizarea licențelor

  • Permisiunea este acordată pentru a descărca temporar o copie a oricărui material descărcabil de pe site-ul web al platformei, doar pentru vizualizare personală și non-comercială. Aceasta presupune acordarea unei licențe, nu a unui transfer de titlu și, în conformitate cu această licență, nu puteți:

  • Modifica sau copia materialele;

  • Utiliza materialele în scop comercial sau public (comercial sau non-comercial);

  • Încerca să decompilați sau să inversați codul oricărui software conținut pe site-ul web al platformei;

  • Înlătura din materiale referințele privitoare la drepturile de autor sau alte adăugiri ale autorului; sau

  • Transfera materialele către o altă persoană sau „duplica” materialele pe orice alt server.

  • Aceste licențe încetează automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și pot fi retrase de către gestionarul platformei în orice moment. După încetarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestor licențe, trebuie să ștergeți orice materiale descărcate care se află în posesia dvs., atât în format electronic, cât și tipărit.

3. Limitarea responsabilității

Materialele de pe site-ul platformei sunt furnizate „așa cum sunt”. Platforma nu acordă nicio garanție, exprimată sau implicită și, prin aceasta, anulează și neagă toate celelalte garanții, fără limitare, garanții implicite sau condiții de comerciabilitate, conformitate pentru un anumit scop sau nerespectarea proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor. În plus, platforma nu garantează și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web sau în legătură cu alte materiale sau site-uri legate de acest site.

4. Limitări

Platforma nu va fi răspunzătoare în nicio circumstanță pentru daunele (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit sau întreruperea activității) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul web al platformei, chiar dacă platforma sau un gestionar autorizat al platformei a fost notificat oral sau în scris despre posibilitatea unei astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune cauzale sau incidentale, este posibil ca aceste limitări să nu se aplice pentru dvs.

5. Revizuiri și Erata

Materialele care apar pe site-ul platformei pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Platforma nu garantează că vreunul dintre materialele de pe site-ul său web sunt corecte, complete sau actuale. Platforma poate face modificări la materialele conținute pe site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Totuși, platforma nu își asumă niciun angajament de actualizare a materialelor.

6. Link-uri

Platforma nu a analizat toate site-urile legate de site-ul său web și nu este responsabilă pentru conținutul unui astfel de site conectat. Includerea oricărui astfel de link nu implică aprobarea platformei. Utilizarea oricărui site web conectat este un risc asumat de utilizator.

7. Modificări ale Termenilor de utilizare a site-ului

Platforma poate revizui acești Termeni de utilizare pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu versiunea actuală a acestor Termeni de utilizare.

8. Legislație

Orice cerere referitoare la site-ul web al platformei va fi reglementată de legile aplicabile local deținătorului platformei, fără a ține cont de conflictele generate de legile aplicabile altor regiuni.